Сертификати

Сертификати

Сертификат

Документ

Структурна схема на "Самел - 90" АД

Структурна схема на "Самел - 90" АД

Декларация за политики по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа

Декларация за политики по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа

EU СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

EU СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

NATO AQAP 2110

NATO AQAP 2110

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001:2007

NATO Facility Security Clearance Certificate

NATO Facility Security Clearance Certificate

Удостоверение от "Камара на строителите" №1

Удостоверение от "Камара на строителите" №1

Удостоверение от "Камара на строителите" №3

Удостоверение от "Камара на строителите" №3

Изпитвателна лаборатория при "Самел -90" АД акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Изпитвателна лаборатория при "Самел -90" АД акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006